Μια βραδιά στην Αμφιάλη Στίχοι

Μια βραδιά στην Αμφιάλη του τη φέραν του Μιχάλη, του τη φέραν του Μιχάλη μια βραδιά στην Αμφιάλη. Πως πουλούσε με το δράμι, κουλουράκια με σουσάμι, κουλουράκια με σουσάμι, τα πουλούσε με το δράμι.

Ένα κι ένα κάνουν δύο πέστε του Μιχάλη αντίο, δύο κι ένα κάνουν τρία τον γραπώσαν τα θηρία.

Άλλη μια βραδιά στην Τρούμπα βρε, αμολήσανε καλούμπα, αμολήσανε καλούμπα βρε άλλη μια βραδιά στην Τρούμπα. Πούλαγε ζεστή τουλούμπα κι έτσι έπεσε στη λούμπα, έτσι έπεσε στη λούμπα γιατί πούλαγε τουλούμπα.

Ένα κι ένα κάνουν δύο πέστε του Μιχάλη αντίο, δύο κι ένα κάνουν τρία τον γραπώσαν τα θηρία.

Ποιος του φταίει του Μιχάλη, το ξερό του το κεφάλι, το ξερό του το κεφάλι να ποιος φταίει του Μιχάλη. Είχε κρύψει στο συρτάρι, φούντες φούντες το χορτάρι, φούντες φούντες το χορτάρι, είχε κρύψει στο συρτάρι.

Ένα κι ένα κάνουν δύο πέστε του Μιχάλη αντίο, δύο κι ένα κάνουν τρία τον γραπώσαν τα θηρία.

Θα του στείλουμε λουκούμια, τώρα που ’γινε σαν μούμια, τώρα που ’γινε σαν μούμια, θα του στείλουμε λουκούμια. Να τα τρώει στο κελί του, να χτυπάει την κεφαλή του, να χτυπάει την κεφαλή του στο μακρόστενο κελί του.

Ένα κι ένα κάνουν δύο πέστε του Μιχάλη αντίο, δύο κι ένα κάνουν τρία τον γραπώσαν τα θηρία.

Ένα κι ένα κάνουν δύο, πέστε και σ’ εμάς αντίο, δύο κι ένα κάνουν τρία και τελειώνει η ιστορία. Ένα κι ένα κάνουν δύο, πέστε και σ’ εμάς αντίο, δύο κι ένα κάνουν τρία και τελειώνει η ιστορία.