Μονάχος μες στη μοναξιά Στίχοι

[Μέσα σ’ ωραί- μέσα σ’ ωραία ρεματιά,]] μέσα σ’ ωραία ρεματιά που τρέχει το νεράκι, [θέλω να είμαι μοναχός να σε ξεχνώ λιγάκι,]] μέσα σ’ ωραία ρεματιά που τρέχει το νεράκι.

[Μονάχος με- μονάχος μεσ’ στη μοναξιά,]] μονάχος μεσ’ στη μοναξιά ν’ ακούω τα πουλάκια [και να μου βγάζουν της καρδιάς τόσα πικρά φαρμάκια,]] μονάχος μεσ’ στη μοναξιά ν’ ακούω τα πουλάκια.

[Ψεύτικε κό- ψεύτικε κόσμε τι απονιά,]] ψεύτικε κόσμε τι απονιά πώς έχεις καταντήσει [και μοναχός μου να περνώ βασανισμένη ζήση,]] ψεύτικε κόσμε τι απονιά πώς έχεις κατηντήσει.