Μόρτισα Χασικλού Στίχοι

Μόρτισα που γεννήθηκες μέσα, μέσ’ τους τεκέδες, με μάγκες δεν εφούμαρες τριζάτους αργιλέδες.

Πόσες φορές το τάλιρο δεν κράτησες στο χέρι, νταλμίρα δε μας έφερες μέσ’ στου Τσυγγρού τ’ ασκέρι.

Μάγκες που μαστουριάσανε απ’ τα δικά σου χέρια, μάγκες που μαστουριάσανε απ’ τα δικά σου χέρια, και παρηγόρησες καρδιές και βγάλαν τα σεκλέτια.

Το μάγκα τον μαστούριασες πιο κούπα και δερβίση, το μάγκα τον μαστούριασες πιο κούπα και δερβίση, νερό που εκουβάλησες απ’ του Κουλού τη βρύση.