Μόρτισσα χασικλού Στίχοι

Μόρτισσα που γεννήθηκες, μέσα, μέσ’ τους τεκέδες με μάγκες δεν εφούμαρες τριζάτους αργιλέδες.

Πόσες φορές το τάληρο δεν κράτησες στο χέρι νταμίρα δεν μας έφερες, μέσ’ στου Συγγρού τ’ ασκέρι.

Μάγκες που μαστουριάσανε απ’ τα δικά σου χέρια μάγκες που μαστουριάσανε απ’ τα δικά σου χέρια και παρηγόρησες καρδιές και βγάλαν τα σεκλέτια.

Το μάγκα τον μαστούριασες τον κούπα και δερβίση, το μάγκα τον μαστούριασες τον κούπα και δερβίση νερό που εκουβάλησες απ’ του Κουλού τη βρύση.