Μπραΐλα (Βραΐλα) Στίχοι

[Καράβι του Μπουρνόβα άϊντε και καρότσα της στεριάς]] [αϊντε χίλια τάλαρα σας δίνω άϊντε στη Βραΐλα να μας πας]]

[Παρε μας καπετάνιε άϊντε να χαρείς οτι αγαπάς]] [άϊντε κι όσα θέλεις γυρεψέ μας άϊντε στη Βραΐλα να μας πας]]

[Καράβι και καρότσα άϊντε θα σας δώσουμε παράδες]] [άχ (βρε) στη Βραΐλα να μας πάτε (αχ) άιντε για να βρούμε ντερβισάδες]]

[Πάρε μας στη Βραΐλα άϊντε για να σπάσουμε μεράκι]] [άϊντε που θα βρούμε ντερβισάδες αχ να φουμάρουμε μαυράκι]]