Ο αμαξάς (Σιγά καλέ την άμαξα) Στίχοι

Σιγά, καλέ, σιγά, αμαξά την άμαξα, σιγά-σιγά την άμαξα γιατ’ είναι μέσα η βλάμισσα.

Σιγά, καλέ, σιγά, σιγά και ταπεινά σιγά-σιγά και ταπεινά μην πάρουν τ’ άρματα φωτιά.

Και κα-, καλέ μου και κάψουν τα μπαΐτικα και κάψουν τα μπαΐτικα κι όλα τα μπογιατζίδικα.

  • Γεια σου Στελλάκη μου!

Και κά- καλέ μου και κάψουν ένα μαχαλά και κάψουν ένα μαχαλά και όλη την Τροπολιτσά.

Και κα- καλέ μου και κάψουν την αγάπη μου και κάψουν την αγάπη μου που στρώνει το κρεβάτι μου.