Ο αραμπατζής Στίχοι

Τα τσίλικά σου τ’ άλογα λεβέντη αραμπατζή μου, τα τσίλικά σου τ’ άλογα λεβέντη αραμπατζή μου. Κάθε πρωί που θα τα ιδώ, μου κάβουν τη ζωή μου, κάθε πρωί που θα τα ιδώ, μου κάβουν τη ζωή μου.

Πάντα σε συλλογίζουμαι ντερβίση, αμαξά μου, πάντα σε συλλογίζουμαι ντερβίση, αμαξά μου. Είσαι κουρνάζος, μάγκα μου σ’ έβαλα στην καρδιά μου, είσαι κουρνάζος, μάγκα μου σ’ έβαλα στην καρδιά μου.

Πάντα εσένα θ’ αγαπώ κι εσύ να με λυπάσαι. Πάντα εσένα αγαπώ κι εσύ να με λυπάσαι. Γιατί για σε θα τρελαθώ πρέπει να με θυμάσαι, γιατί για σε θα τρελαθώ πρέπει να με θυμάσαι.

Και καρτερώ κάθε πρωί λεβέντη να περάσεις και καρτερώ κάθε πρωί λεβέντη να περάσεις. Κουρνάζε μου αραμπατζή κι εσύ μη με ξεχάσεις, κουρνάζε μου αραμπατζή κι εσύ μη με ξεχάσεις.