Ο δερβίσης Στίχοι

Ντερβίση μου να ’ρχόσουνα μια ώρα στο τσαρδί μας, ντερβίση μου να ’ρχόσουνα μια ώρα στο τσαρδί μας, να ’βρισκες τους φίλους μας που είν’ όλοι δικοί μας και θα ’βλεπες τους φίλους μας που ’ναι όλοι δικοί μας.

Πενιά ’πο ράστι θ’ άκουγες με φίνους μπαγλαμάδες πενιά ’πο ράστι θ’ άκουγες με φίνους μπαγλαμάδες, τσιμπούκια που θα πίνουμε, να τρίζουν οι λουλάδες, τσιμπούκια που θα πίνουμε, να τρίζουν οι λουλάδες.

Μπουζούκι που θα παίζουμε, με ανοιχτό ντουζένι, μπουζούκι που θα παίζουμε, με ανοιχτό ντουζένι, τη βόλτα που θα έφερνες κι εσύ καραντουζένι, τη βόλτα που θα έφερνες κι εσύ καραντουζένι.

Κέφι λοιπόν θα κάνουμε κι εσύ καλός ντερβίσης, κέφι λοιπόν θα κάνουμε κι εσύ καλός ντερβίσης, μόνο ο χάρος ο σκληρός, αυτός θα μας χωρίσει, μόνο ο χάρος ο σκληρός, αυτός θα μας χωρίσει

Μα ’γώ δεν είμαι ποιητής τραγούδια να ταιριάζω, μα ’γώ δεν είμαι ποιητής τραγούδια να ταιριάζω και μου τα φέρνει ο αργιλές και τα κατασκευάζω και μου τα φέρνει ο αργιλές και τα κατασκευάζω.