Ο γιατρός χτυπάει την πόρτα Στίχοι

Ο γιατρός, ο γιατρός χτυπάει την πόρτα, το παιδί, το παιδί θα ’ναι βαριά και η μάνα, η μάνα του χτυπιέται και τραβά, και τραβάει τα μαλλιά.

Κι ένας φι- κι ένας φίλος περιμένει, θέλει με- θέλει μέσα για να μπει, για το φίλο, το φίλο του να μάθει ο γιατρός, ο γιατρός τι θα του πει.

Σώσε το, σώσε το παιδί γιατρέ μου, που ’ναι α- που ’ναι άρρωστο βαριά, το ’χει η μάνα, η μάνα του η δόλια, στη ζωή, στη ζωή παρηγοριά.

Είναι φι- είναι φίλος μου κι εμένα και τον α- και τον αγαπώ πολύ, γιατί είναι, είναι μες στην πιάτσα, το καλυ- το καλύτερο παιδί. Γιατί είναι, είναι μες στην πιάτσα, το καλυ- το καλύτερο παιδί.