Ο καημός του χωρισμού (Ο χωρισμός) Στίχοι

Παραπονούμαι στο ντουνιά και το παράπονό μου, [κανείς δεν το αισθάνεται και σβήνω απ’ τον καημό μου.]]

Για με δε βρίσκεται γιατρός φάρμακα και βοτάνι [μ’ αρνήθηκες και ο πόνος μου δεν πρόκειται να γιάνει.]]

Είναι μεγάλος ο καημός του χωρισμού μας τώρα [με τράβηξε ο ποταμός με πήρε πια η μπόρα.]]

Κανείς δε με παρηγορεί ελπίδα να μου δώσει, [παρά κοιτάει πιο πολύ βαθιά να με πληγώσει.]]