Ο Μαρίνος Στίχοι

[Εχτές το βράδυ π’ άραξε το πλοίο στο λιμάνι,]] [πολιορκία σου ’στησαν μπαμπέσικα, Μαρίνο, οι ρουφιάνοι.]]

Στην 53 την καμπίνα άιντε, σου τη ’στήσαν την κομπίνα. Βρ’ άιντε, σου τη ’στήσαν την κομπίνα, στην 53 την καμπίνα.

[Το χέρι στ’ όπλο σου ’βαλαν κάποιοι που ’ταν στο κόλπο,]] [πισώπλατα σ’ την ρίξανε, Μαρίνο μου, και σ’ άφησαν στον τόπο.]]

Στην 53 την καμπίνα άιντε, σου τη ’στήσαν την κομπίνα, άιντε, σου τη ’στήσαν την κομπίνα, στην 53 την καμπίνα.

Κι ενώ η άλλοι ’κλαίγαν την Αλίκη, άιντε, το Μαρίνο τρώγανε οι λύκοι, άιντε, το Μαρίνο τρώγανε οι λύκοι ενώ οι άλλοι ’κλαίγαν την Αλίκη.