Ο Μαστούρας Στίχοι

Σα μαστουριάσω και γινώ λιώμ’ από τη μαστούρα, σα μαστουριάσω και γινώ λιώμ’ από τη μαστούρα, ξεχνώ όλα μου τα βάσανα κι όλη μου τη σκοτούρα, ξεχνώ όλα μου τα βάσανα κι όλη μου τη σκοτούρα.

Με πίκρες και με βάσανα με προίκισεν η φύση, με πίκρες και με βάσανα με προίκισεν η φύση, κι όλα περνούν και χάνονται μόνο με το χασίσι, κι όλα περνούν και χάνονται μόνο με το χασίσι.

Κι έτσι ησυχάζω και περνώ κι ευφραίνω το κορμί μου, κι έτσι ησυχάζω και περνώ κι ευφραίνω το κορμί μου, απ’ τη μαστούρα την πολλή που ’χω στη κεφαλή μου, απ’ τη μαστούρα την πολλή που ’χω στη κεφαλή μου.

Κι εγώ μάγκας γεννήθηκα και μάγκας θα πεθάνω, κι εγώ μάγκας γεννήθηκα και μάγκας θα πεθάνω, και ας φυτρώσουν χασισιές στον τάφο μ’ από πάνω, και ας φυτρώσουν χασισιές στον τάφο μ’ από πάνω.