Ο μπουφετζής Στίχοι

Θέλω να γίνω μπουφετζής σε τούρκικους τεκέδες Να ‘ρχονται οι χανούμισσες να πίνουν αργιλέδες

Και όταν μπαίνω στον τεκέ βλέπω τρία μεράκια τρεις κοπέλες έμορφες να πίνουν τσιμπουκάκια

Η μια βαστά τον αργιλέ κι η άλλη τον πατάει κι η τρίτη η μικρότερη γυρεύει να φουμάρει

Η μια παίζει τον μπαγλαμά κι η άλλη το μπουζούκι κι η τρίτη η μικρότερη τρελή στο μαστουρλούκι

Θέλω να γίνω μπουφετζής σε τούρκικους τεκέδες Να ‘ρχονται οι χανούμισσες να πίνουν αργιλέδες

Πήγα κι εγώ κάποια βραδιά και μπήκα στα μεράκια Γνώρισα τρεις χανούμισες τρία σωστά κουκλάκια

Η μια κρατά τον αργιλέ, κι η άλλη το τσιμπούκι Κι η τρίτη η μικρότερη τρελή στο μαστουρλούκι

Ανοίξτε τα παράθυρα να φύγουν τα ντουμάνια Για να φουμάρουμε κι εμείς που είμαστε χαρμάνια