Ο ψαράς μέσα στη χώρα Στίχοι

Τι γυρεύει τέτοια ώρα ο ψαράς μέσα στη χώρα; Μην αγάπησε η καρδιά του εδώ σε κάποια γειτονιά, για έχασε την πετονιά του κι είναι τα μαγαζιά κλειστά; Τι γυρεύει τέτοια ώρα ο ψαράς μέσα στη χώρα;

Τι γυρεύει τέτοια ώρα ο ψαράς μέσα στη χώρα; Βερεσέ θα ’χει σουρώσει που ’μπλεξε με τα παιδιά κι ήρθε τώρα να πληρώσει να ’χ’ το μέτωπο ψηλά. Τι γυρεύει τέτοια ώρα ο ψαράς μέσα στη χώρα;

Τι γυρεύει τέτοια ώρα ο ψαράς μέσα στη χώρα; Για κοράλλια είχε φύγει και ξανοίχτηκε βαθιά, μα θυμήθηκε δυο χείλη που τον ’θέλαν στη στεριά. Τι γυρεύει τέτοια ώρα ο ψαράς μέσα στη χώρα;