Όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά Στίχοι

Όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά εμένα μ’ αγαπούνε μόλις θα μ’ αντικρίσουνε θυσία θα γενούνε

Όσοι δε με γνωρίζουνε τώρα θα με γνωρίσουν εγώ κάνω την τσάρκα μου κι ας με καλαμπουρίζουν

Και ’γώ φτωχός γεννήθηκα στον κόσμο έχω γυρίσει μέσα απ’ τα φύλλα της καρδιάς εγώ έχω μαρτυρήσει

Όλοι οι κουτσαβάκηδες που ζούνε στο κουρμπέτι κι αυτοί μες στην καρδούλα τους έχουν μεγάλο ντέρτι