Όσο βαρούν τα σίδερα Στίχοι

Αμάν, όσο βαρούν τα σίδερα αμάν, αμάν, βαρούν τα μαύρα ρούχα.

Αμάν, γιατί τα φόρεσα κι εγώ αμάν, αμάν, για μιαν αγάπη που ’χα.

Αμάν, είχα και υστερήθηκα κόσμε ψεύτη, θυμούμαι και στενάζω.

Αμάν, άνοιξε γης μέσα να μπω, αμάν, αμάν, κόσμο να μην κοιτάζω.