Όσοι έχουνε πολλά λεφτά Στίχοι

Όσοι έχουνε πολλά λεφτά να ’ξερα τι τα κάνουν άραγε σαν πεθάνουνε, βρ’ αμάν αμάν, μαζί τους θα τα πάρουν

Εγώ ψιλή στην τσέπη μου ποτές δεν αποτάζω κι όλα τα ντέρτια μου περνούν, βρ’ αμάν αμάν, μόνο σαν μαστουριάζω

Αφού στον άλλονε ντουνιά λεφτά δε θα περνάνε τα ’χουν και τα θυμιάζουνε, βρ’ αμάν αμάν, δεν ξέρουν να τα φάνε