Ούζο ούζο Στίχοι

Ούζο, ούζο, ούζο, ούζο ούζο, μπάρμπα-ούζο με φωνάζουν όλοι σα με βλέπουν οι διαβόλοι.

Βρε κωθώνια τι γελάτε, γιατί πίνω δε ρωτάτε.

  • Γεια σου Ρούκουνα!
  • Ούζο! Ούζο!
  • Πάψτε ρε αλάνια!
  • Ούζο! Ούζο!

Ούζο, ούζο, ούζο, ούζο φέρτε, καραφάκια αχ, για να σκεπάσω πόνους, πίκρες και φαρμάκια.

Μες στο ούζο να τα πνίξω, όλα να τα λησμονήσω.

Ούζο, ούζο ούζο, όσο ούζο κι αν ρουφήξω δεν μπορώ, αχ, δεν μπορώ για να τα πνίξω.

Έμαθαν και κολυμπάνε και στη κορυφή πετάνε.

Ούζο, ούζο ούζο, ούζο μπάρμπα-oύζο, ούζο με φωνάζουν όλοι σα με βλέπουν οι διαβόλοι.

Βρε κωθώνια τι γελάτε, γιατί πίνω δε ρωτάτε.

  • Ούζο! Ούζο! Ούζο!