Παίζει το μπαγλαμάδακι (Οι μπαγλαμάδες) Στίχοι

Παίζει το μπαγλαμαδάκι, παίζει το μπαγλαμαδάκι Παίζει το μπαγλαμαδάκι και χορεύω ζεϊμπεκάκι Και χορεύω ζεϊμπεκάκι, παίζει το μπαγλαμαδάκι

Φέρτε μου το λουλαδάκι, φέρτε μου το λουλαδάκι Φέρτε μου το λουλαδάκι για να πιω αργελεδάκι Για να πιω αργελεδάκι, φέρτε μου το λουλαδάκι

Μια και βρέθηκα μαζί σας, μια και βρέθηκα μαζί σας Μια και βρέθηκα μαζί σας θα φουμάρω στο τσαρδί σας Θα φουμάρω στο τσαρδί σας, μια και βρέθηκα μαζί σας

Κι όταν γίνουμε μαστούρια βρε, κι όταν γίνουμε μαστούρια Κι όταν γίνουμε μαστούρια θα σας πω και δυο τραγούδια Θα σας πω και δυο τραγούδια βρε, κι όταν γίνουμε μαστούρια