Πάντα περιπλανώμενος Στίχοι

Πάντα περιπλανώμενος εδώ κι εκεί γυρίζω, τι έκανα της μοίρας μου και μ’ έχει να δακρύζω, τι έκανα της μοίρας μου και μ’ έχει να δακρύζω.

Μια μέρα δεν εγνώρισα να ’ναι καλή για ’μένα, τα όνειρα που έφτιαχνα επήγανε χαμένα, τα όνειρα που έφτιαχνα επήγανε χαμένα.

Απελπισμένος βρίσκουμε σε τούτο τον πλανήτη, γιατί να με περιφρονούν και να με λεν’ αλήτη, γιατί να με περιφρονούν και να με λεν’ αλήτη.