Πάψε μανούλα μου να κλαις Στίχοι

Σταμάτησε μανούλα μου, να δέρνεσαι για μένα, αφού μου ήτανε γραφτό να με χαρούν τα ξένα, αφού μου ήτανε γραφτό να με χαρούν τα ξένα.

Πήγα μικρός στην ξενιτιά κι έχω βαθιά ριζώσει, έχω γυναίκα και παιδιά και τα κλαδιά μ’ απλώσει, έχω γυναίκα και παιδιά και τα κλαδιά μ’ απλώσει.

Μ’ έχουνε ζώσει δυο φωτιές κι αν θέλω να γυρίσω, οι ρίζες μου στην ξενιτιά, θα με τραβήξουν πίσω, οι ρίζες μου στην ξενιτιά, θα με τραβήξουν πίσω.