Πάρε το μπογαλάκι σου Στίχοι

Για σένανε τσιγγάνα μου, αρνήθηκα τη μάνα μου, μάλωσα με τ’ αδέρφια μου, πληθύνανε τα ντέρτια μου. Μάλωσα με τ’ αδέρφια μου, πληθύνανε τα ντέρτια μου.

Και συ δε συμαζεύεσαι, με άλλους καψουρεύεσαι, πολύ πια με βασάνισες, το σώμα μου τυράννησες. Πολύ πια με βασάνισες, το σώμα μου τυράννησες.

Δεν κάνω πια υπομονή, τώρα σου δίνω το πανί, πάρε το μπογαλάκι σου, τράβα στο τσαντηράκι σου. Πάρε το μπογαλάκι σου, τράβα στο τσαντηράκι σου.