Πέφτεις σε λάθη Στίχοι

Πέφτεις σε λάθη, τι έχεις πάθει και κάθε μέρα βρίζεις και γελάς; [με πικραίνεις, σαν ξένο με κοιτάς και στο ρέμα με τραβάς.]]

Δεν είσαι κείνη που ’χα γνωρίσει κι ήτανε σφάλμα να σε παντρευτώ, [με προδίνεις και πρέπει να σε βρει τιμωρία σοβαρή.]]

Έχεις αλλάξει και μ’ έχεις κάψει την προσβολή σου δε θα τη δεχτώ, [δε σ’ αντέχω κυρά μου δε βαστώ και το δρόμο μου τραβώ.]]