Πέντε χρόνια δικασμένος (Η φωνή του αργιλέ) Στίχοι

Πέντε χρόνια δικασμένος μέσα στο Γεντί Κουλέ x2 από το πολύ σικλέτι το ’ριξα στον αργιλέ. x2

Φύσα, ρούφα, τράβα τονε, πάτα τονε κι άναφτονε φύλα τσίλιες για τους βλάχους, κείνους τους δεσμοφυλάκους.

Κι άλλα πέντε ξεχασμένος από σένανε καλέ x2 για παρηγοριά οι μάγκες μου πατούσαν αργιλέ. x2

Φύσα, ρούφα, τράβα τονε, πάτα τονε κι άναφτονε φύλα τσίλιες για τους βλάχους, κείνους τους δεσμοφυλάκους.

Τώρα που ’χω ξεμπουκάρει μέσα απ’ το Γεντί Κουλέ x2 γέμωσε τον αργιλέ μας να φουμάρουμε καλέ. x2

Φύσα, ρούφα, τράβα τονε, πάτα τονε κι άναφτονε φύλα τσίλιες απ’ τ’ αλάνι κι έρχονται δυο πολιτσμάνοι.