Περιπλανώμενος Στίχοι

Περιπλανώμενος γυρνώ απ’ το ’να μέρος στ’ άλλο έχω μαράζι στην καρδιά πού ’ναι πολύ μεγάλο έχω μαράζι στην καρδιά πού ’ναι πολύ μεγάλο περιπλανώμενος γυρνώ απ’ το ’να μέρος στ’ άλλο

Δεν βρίσκω ανθρώπους πουθενά να θεν’ να μου μιλήσουν δεν έχω μάνα, συγγενείς να με παρηγορήσουν δεν έχω μάνα, συγγενείς να με παρηγορήσουν δεν βρίσκω ανθρώπους πουθενά να θεν’ να μου μιλήσουν

Έναν μονάχα σύντροφο που είχα αποκτήσει και ήλπιζα ο δυστυχής μαζί μου πως θα ζήσει και ήλπιζα ο δυστυχής μαζί μου πως θα ζήσει έναν μονάχα σύντροφο που είχα αποκτήσει