Πες μου το ναι Στίχοι

Σαν ψάρι τρέμω ο φτωχός όταν βρεθώ μπροστά σου, θαμπώνουν και τα μάτια μου από την ομορφιά σου. Θαμπώνουν και τα μάτια μου από την ομορφιά σου. σαν ψάρι τρέμω ο φτωχός όταν βρεθώ μπροστά σου.

Να σου το πω πως σ’ αγαπώ η γλώσσα μου μπερδεύει, τόσο πολύ η αγάπη σου με λιώνει, με παιδεύει. Τόσο πολύ η αγάπη σου με λιώνει, με παιδεύει, να σου το πω πως σ’ αγαπώ η γλώσσα μου μπερδεύει.

Σαν τον τρελό κατήντησα τον κόσμο πια τον χάνω, πες μου το ναι για να χαρώ κι όπου πονώ να γιάνω. Πες μου το ναι για να χαρώ κι όπου πονώ να γιάνω, σαν τον τρελό κατήντησα τον κόσμο πια τον χάνω.