Πλάτσα πλούτσα Στίχοι

Όταν τις νύχτες περπατάς, πρέπει φανάρι να κρατάς, γιατί με σκοτάδι πίσσα δεν τραβάς ποτέ στα ίσια. Πλάτσα πλούτσα, πλάτσα πλούτσα και στις λάσπες τα παπούτσια.

Όταν φανάρι θα κρατάς, όπου γυαλίζει μη πατάς, τα νερά δεν έχουν μπέσα, πλάτς και σ’ ένα λάκκο μέσα. Πλάτσα πλούτσα, πλάτσα πλούτσα, κάνεις μπλούμ και βγαίνεις λούτσα.

Το φαναράκι σαν κρατάς, κοίτα να μη στραβοπατάς, γιατί αν κάνεις βήμα πίσω, φέξε μου να μη γλυστρήσω. Πλάτσα πλούτσα, πλάτσα πλούτσα και στις λάσπες τα παπούτσια.