Ψεύτη ντουνιά Στίχοι

Μαράθηκε η καρδούλα μου, μ’ αυτή την αδικία παλιοζωή ψεύτη ντουνιά και παλιοκοινωνία. x2

Πάψε καρδιά μου να πονάς, να λιώνεις μ’ αγωνία για τον παλιόκοσμο να κλαις την παλιοκοινωνία. x2

Αγάπησα και πόνεσα, η φτώχεια ειν’ αιτία, παλιοζωή ψεύτη ντουνιά και παλιοκοινωνία. x2