Ψεύτισε πλεόν ο ντουνιάς Στίχοι

Ψεύτισε πλέον ο ντουνιάς δεν έχει πια φιλία μόνο στα πλούτη σ’ αγαπούν κι όχι στη δυστυχία.

Οι συγγενείς κι οι φίλοι μου είναι τα τάλιρα μου που περπατώ ντερβίσικα και χαίρετ’ η καρδιά μου.

Όποιος τα φράγκα σήμερα στην τσέπη του δεν τα ’χει σε τούτον το ντουνιά εδώ φιλία δεν υπάρχει.