Ρίξε τα μαλλιά σου πίσω Στίχοι

  • Αμάν, αμάν αμάν…

[Ρίξ’τα τα μαλλιά σου ρίξ’τα, απ’ τα παραθύρια σου]] [Σκαλοπάτι να τα κάνω, ν’ ανεβώ στα φρύδια σου]]

  • Αμάν, αμάν αμάν…

[Κάν’τα τα μαλλιά σου κάν’τα, κάν’τα σκάλες να ανεβώ]] [Να φιλήσω την ελιά σου και τον άσπρο σου λαιμό]]