Σάββατο βραδύ Στίχοι

Σάββατο βραδύ με διώξα- με διώξαν οι γονείς μου, ’πό το σπίτι, ’πό το σπίτι μας, καλέ μου, ψάλτη και ψάλτη και γραμματικέ μου.

’Πό το σπίτι μας κι από τ’ α- κι από τ’ αρχοντικό μας, φεύγω κλαι- φεύγω κλαίοντας, καλέ μου, ψάλτη και ψάλτη και γραμματικέ μου.

Φεύγω κλαίοντας στον κάμπο, στον κάμπο κατεβαίνω, σπίτι δε, σπίτι δε θωρώ, λεμονιά μου, με τον ψιλόν ανθό.

Σπίτι δε θωρώ, διέμο- διέμονή να μείνω, μον’ ένα, μον’ ένα δέντρο, δέξου με, δέξου με, δέντρο.

Δέξου με, δέντρο, δέξου με, δέξου με κυπαρίσσι, να τα κλώνια,να τα κλώνια μου, καλέ μου, βάλσαμε, βάλσαμε, πλατύφυλλέ μου.

Να τα κλωνιά μου κρεμάσε, κρεμάσε τ’ άρματά σου, να κι η ρίζα, να κι η ρίζα μου, καλέ μου, βάλσαμε, βάλσαμε, πλατύφυλλέ μου.

Να κι η ρίζα μου και δέσε και δέσε τ’ άλογό σου, να κι ο ίσκιος, να κι ο ίσκιος μου, καλέ μου, τρίκλωνε, τρίκλωνε βασιλικέ μου.

Να κι ο ίσκιος μου και πέσε και πέσε αποκοιμήσου, άκου, άκου ουρανέ.