Σε γελάσανε Στίχοι

Κατάλαβα την γνώμη σου και τι καπνό φουμάρεις το δόλιο πορτοφόλι μου κοιτάς να μου το πάρεις.

[Σε γελάσανε μην χάνεις τον καιρό σου δε σε σπούδασε καλά ο δάσκαλός σου.]]

Δεν έμαθες τα δίχτυα σου που πρέπει να τ’ απλώσεις νομίζεις τον καθένανε μπορείς να τον γαντζώσεις.

[Σε γελάσανε μην χάνεις τον καιρό σου δε σε σπούδασε καλά ο δάσκαλός σου.]]

Δεν τα λυπάμαι τα λεφτά ούτε και με πονούνε να ξέρεις ότι τα χαλνώ εκεί που μ’ αγαπούνε.

[Σε γελάσανε μην χάνεις τον καιρό σου δε σε σπούδασε καλά ο δάσκαλός σου.]]