Σκύλα μ’ έκανες και λιώνω Στίχοι

Σκύλα μ’ έκανες και λιώνω, σκύλα μ’ έκανες και λιώνω, σκύλα μ’ έκανες και λιώνω, μες στη Κοκκικιά με πόνο.

Σκύλα μ’ έκανες κομμάτια βρε!, σκύλα μ’ έκανες κομμάτια, σκύλα μ’ έκανες κομμάτια βρε!, με τα δυο σου μαύρα μάτια.

Σκύλα μ’ έκανες ρεζίλι βρε! σκύλα μ’ έκανες ρεζίλι, σκύλα μ’ έκανες ρεζίλι βρε!, στον πασά και στο βεζίρη.

Σκύλα μ’ έκανες και λιώνω, σκύλα μ’ έκανες και λιώνω, σκύλα μ’ έκανες και λιώνω, μες στη σκοτεινιά με πόνο.

Σκύλα μ’ έκανες κομμάτια βρε!, σκύλα μ’ έκανες κομμάτια, σκύλα μ’ έκανες κομμάτια βρε!, με τα δυο σου μαύρα μάτια.

Σκύλα μ’ έκανες ρεζίλι βρε! σκύλα μ’ έκανες ρεζίλι, σκύλα μ’ έκανες ρεζίλι βρε!, στον πασά και στο βεζίρη.