Σμυρνιά μου το φακιόλι σου Στίχοι

[Σμυρνιά μου, το φακιόλι σου]]] [μην το πολυστραβώνεις]] [κι αγγίζει στο φρυδάκι σου]]] [κι εμένα θανατώνεις]]

[Σμυρνιά μου όταν στολιστείς]]] [και βάλεις τα καλά σου]] [τρελαίνεται η Κοκκινιά]]] [με την περπατησιά σου]]

[Σμυρνιά μου ποιος σε φίλησε]]] [μέσα στους Ποδαράδες]] [θα ’ναι αυτός που αγαπάς]]] [με τους πολλούς παράδες]]