Σουζάνα κράτησε μυαλό Στίχοι

Κρυφά στα στήθια είχες τον καημό, ως ότου να πλουτίσεις, Σουζάνα, φανερώθηκαν και πλούτη και παλάτια.

Για σε η μοίρα δούλεψε καλά και μπρος στα δυο σου μάτια, Σουζάνα, φανερώθηκαν και πλούτη και παλάτια, ουζάνα, φανερώθηκαν και πλούτη και παλάτια.

Τώρα γυρεύεις, Σουζάνα, παντρειά με σμόκιν και με φράκα, όμως, μικρή μου, πρόσεξε, μη φαγωθούν τα φράγκα.

Και μέσα στην παλιά σου γειτονιά αγκαλιστά γυρίσεις, απ’ τη καζούρα τη τρελή, Σουσού, θα μαρτυρήσεις, απ’ τη καζούρα τη τρελή, Σουσού, θα μαρτυρήσεις.