Στην Καλαμπάκα μια βραδιά Στίχοι

Στην Καλαμπάκα μια βραδιά, θα πάω να μεθύσω, γιατί με κάποια τρελή, ξανθιά, έχω σεβντά, θέλω να της μιλήσω. Γιατί με κάποια τρελή, ξανθιά, έχω σεβντά, θέλω να της μιλήσω.

Στους βράχους στα Μετέωρα, τα δροσερά βραδάκια το ραντεβού θα δίνουμε, τρελή ξανθιά, θ’ αλλάζουμε φιλάκια. Το ραντεβού θα δίνουμε, τρελή ξανθιά,  θ’ αλλάζουμε φιλάκια.

Πολλά τραγούδια θα σου πω, γιατί πολύ μ’ αρέσεις, Καλαμπακιώτισσα τρελή, μικρή, ξανθιά, πρέπει να με προσέξεις. Καλαμπακιώτισσα μικρή, τρελή ξανθιά, πρέπει να με προσέξεις.