Συρτός της νύχτας Στίχοι

Άιντες, αμάν αμάν, φεγγάρι μου φεγγάρι μου λαμπρότατο

εεχ, φεγγάρι μου λαμπρότατο ζηλεύει σου η καρδιά μου x2

άιντες, αμάν αμάν, γιατί θωρείς γιατί θωρείς την αγαπώ άιντες, την αγαπώ

ωωχ, γιατί θωρείς την αγαπώ και μένα είναι μακριά μου x2

άιντες, φεγγάρι μου ζηλεύγω φεγγάρι μου ζηλεύγω σου

φεγγάρι μου ζηλεύγω σου στη λαμπυρότητά σου x2

αχ, ι, αμάν, να μπόρουνα να να μπόρουνα να σ’ ακολουθώ

αμάν, να μπόρουνα να σ’ ακολουθώ στα βασιλέματά σου x2