Τ’ αηδόνια της Ανατολής Στίχοι

Τα αηδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης κλαίγουν αργά, κλαίγουν ταχιά, κλαίγουν το μεσημέρι.

Κλαίγουν την Ανδριανούπολη την πολυκουρσεμένη όπου την εκουρσέψανε τις τρεις γιορτές του χρόνου.