Τα μαγεμένα μάτια σου Στίχοι

Τα μαγεμένα μάτια σου μελαχρινή κυρά μου, έριξαν τις ελπίδες μου, αμάν, αμάν και τη φτωχή τη καρδιά μου, έριξαν τις ελπίδες μου, αμάν, αμάν και τη φτωχή τη καρδιά μου.

Με μάγεψαν και δεν μπορώ και μέσα μου πληγώνεις, όλα τα φυλλοκάρδια μου, αμάν, αμάν και το κορμί μου το λιώνει, όλα τα φυλλοκάρδια μου, αμάν, αμάν και το κορμί μου το λιώνει.

Για σένα τι υπόφερα στην έρημη ζωή μου, πόσα φαρμάκια και καημούς, αμάν, αμάν, μου ’βαλες στο κορμί μου, πόσα φαρμάκια και καημούς, αμάν, αμάν, μου ’βαλες στο κορμί μου.

Μου ’χεις ανάψει μια φωτιά και καίγουμ’ ολοένα, τα έρημα μου τα σωθικά, βρ’ αμάν, αμάν, μου τα ’χεις πληγωμένα, τα έρημα μου τα σωθικά, βρ’ αμάν, αμάν, μου τα ’χεις πληγωμένα.