Τα μάτια σου τ’ αράπικα Στίχοι

Τα μάτια σου τ’ αράπικα, τα είδα και τρελάθηκα, τα είδα κυρά μου και τρελάθηκα, τα μάτια σου τ’ αράπικα.

Τα μάτια σου τ’ αλλιώτικα, τα Πασαλιμανιώτικα, τα Πασαλιμανιώτικα, τα μάτια σου τ’ αλλιώτικα.

Σύρμα και τέλι, κυρά μου θα γινώ, στον κρυσταλλένιο σου λαιμό, στον κρυσταλλένιο σου λαιμό, κάνει ο παππάς τον αγιασμό.

Σύρμα και τέλι τένιε μου, σταυρέ μαλαματένιε μου, σταυρέ μαλαματένιε μου, σύρμα και τέλι τένιε μου.

Σύρμα και τέλι, κυρά μου, γίνουμαι, στη γάμπα σου τυλίγουμε, στη γάμπα σου τυλίγουμε, σύρμα και τέλι, κυρά μου, γίνουμαι.