Τα παιδιά της γειτονιάς σου (Σαν σουρώνω) Στίχοι

Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε πάλι μεθυσμένος είσαι μου φωνάζουνε πάλι μεθυσμένος είσαι μου φωνάζουνε

Σαν σουρώνω πέφτω κάτω και λασπώνομαι σαν σουρώνω πέφτω κάτω και λασπώνομαι βάζω μπρoς τα δυο μου χέρια και σηκώνομαι βάζω μπρoς τα δυο μου χέρια και σηκώνομαι

Όλο ούζο, ούζο, ούζο, το βαρέθηκα Όλο ούζο, ούζο, ούζο, το βαρέθηκα Φέρτε μου ένα κονιακάκι που τ’ ορέχτηκα Φέρτε μου ένα κονιακάκι που τ’ ορέχτηκα

Τα παιδιά της γειτονιάς σου τα μπαγάσικα τα παιδιά της γειτονιάς σου τα μπαγάσικα θα τα πιάσω να τα δείρω να ‘ναι χάσικα θα τα πιάσω να τα δείρω να ‘ναι χάσικα

Όλο ούζο, ούζο, ούζο, το βαρέθηκα Όλο ούζο, ούζο, ούζο, το βαρέθηκα Φέρτε μου ένα κρασάκι που τ’ ορέχτηκα Φέρτε μου ένα κρασάκι που τ’ ορέχτηκα