Τα παντρεμενάδικα Στίχοι

Τα λεν Παντρεμενάδικα, γιατί έχει κοριτσάκια, που σαν περάσεις και τα δεις σε βάζουν σε μεράκια. x2

Στο Βύρωνα, στη γέφυρα κι εκεί στον Άγιο Γιώργη, είναι το νυφοπάζαρο που το ζηλεύουν όλοι. x2

Το πώς κι εγώ μπερδεύτηκα στο νου μου δεν το βάζω και παντρεμένος βρέθηκα, χωρίς να καταλάβω. x2