Τα τσαγκαράκια Στίχοι

Μέσ’ στο τσαγκάρικο το λέν’ πως είμαι σ’ όλα εντάξει και τα κορίτσια μ’ έχουνε μη βρέξει και μη στάξει και τα κορίτσια μ’ έχουνε μη βρέξει και μη στάξει.

Γοβάκι φτιάχνω διαλεχτό και με πολύ μεράκι και σαν εμένα δεύτερο δε βρίσκεις τσαγκαράκι και σαν εμένα δεύτερο δε βρίσκεις τσαγκαράκι.

Δουλεύω μερακλίδικα και πάντα με τη μόδα γι’ αυτό κι η πελατεία μου ποτέ δε κόβει ρόδα γι’ αυτό κι η πελατεία μου ποτέ δε κόβει ρόδα.