Θ’ αφήσω γένια και μαλλιά Στίχοι

Άιντε θ’ αφήσω γε , βρε γένια και μαλλιά, αχ, αμάν, αμάν, αμάν, για να με λένε γέρο, αμάν, για να με λένε γέρο.

Άιντε το πόνο που ’χω, βρε, που ’χω στην καρδιά, αχ, αμάν, αμάν, αμάν, μονάχος μου τον ξέρω, αμάν, μονάχος μου τον ξέρω.

Άιντε τα νιάτα έχουν, βρε, έχουν γεράματα, αχ, διπλός καημός, αμάν, δεν είναι πάσαν μέρα, αμάν, δεν είναι πάσαν μέρα.

Άιντε ρώτα τους γε , τους γεροντότερους αμάν, αμάν, αμάν, που τα ’χουν περασμένα, αμάν, που τα χουν περασμένα.

Άιντε γλεντάτε νε , βρε, νέοι το ντουνιά, αχ, αμάν, αμάν, αμάν, γιατί ο καιρός διαβαίνει, αμάν, γιατί ο καιρός διαβαίνει.

Άιντε κι όποιος θα μπει, θα μπει στη μαύρη γης, αμάν, αμάν, αμάν, πίσω δεν ξαναβγαίνει, αμάν, πίσω δεν ξαναβγαίνει.