Θεέ μου μεγαλοδύναμε Στίχοι

Θεέ μου μεγαλοδύναμε που ’σαι ψηλά εκεί απάνω ρίξε λιγάκι τουμπεκί, Θεούλη μου στον αργιλέ μου απάνω

Ανάμεσα στης εκκλησιάς τις αψηλές καμάρες ανάβαμε τις λουλαδιές, Θεούλη μου σα να ’τανε λαμπάδες

Μπρος στον Άγιο Σπυρίδωνα με τ’ άσπρα του τα γένια τραβάω μία ντουμανιά, Θεούλη μου ξεραίνεται στα γέλια

Κι όταν ανάψει ο αργιλές κι έρθουμε σε ντουμάνι στείλε όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου να πουν το νάνι νάνι