Το 1912 Στίχοι

Ωραία την επέρασα, μες στη Θεσσαλονίκη, θυμήθηκα το δώδεκα που πήραμε τη νίκη, θυμήθηκα το δώδεκα που πήραμε τη νίκη, ωραία την επέρασα, μες στη Θεσσαλονίκη.

Μικροί μεγάλοι τρέξανε, εμένα για να ιδούνε, ν’ ακούσουνε γλυκιά πενιά και να ‘φχαριστηθούνε, ν’ ακούσουνε γλυκιά πενιά και να ‘φχαριστηθούνε, μικροί μεγάλοι τρέξανε, εμένα για να ιδούνε.

Πλούσια ήταν τα ελέη τους, τα γλέντια κι η χαρά τους, κι εμένα μ’ αγαπήσανε όλοι με την καρδιά τους, εμένα μ’ αγαπήσανε όλοι με την καρδιά τους, πλούσια ήταν τα ελέη τους κι όλα τα πιώματά τους.

Ωραία την επέρασα, μες στη Θεσσαλονίκη, θυμήθηκα το δώδεκα που πήραμε τη νίκη, θυμήθηκα το δώδεκα που πήραμε τη νίκη, ωραία την επέρασα, μες στη Θεσσαλονίκη.