Το μαναβάκι Στίχοι

Είμαι ’γω το μαναβάκι όλο σκέρτσο και μεράκι, έχω φρούτα μυρωμένα δροσερά και γινωμένα. Έχω φρούτα μυρωμένα δροσερά και γινωμένα

Γειτονιές όταν γυρίζω, τις κοπέλες ξεμυαλίζω, Κοριτσόπουλα και χήρες και ναζιάρες ζωντοχήρες. Κοριτσόπουλα και χήρες και ναζιάρες ζωντοχήρες.

Μόνο κάποια χαϊδεμένη δίχως φράγκο μου τα παίρνει, σαν μου δίνει ένα φιλάκι όλο σκέρτσο και μεράκι. Σαν μου δίνει ένα φιλάκι όλο σκέρτσο και μεράκι.

Σαν μου δίνει ένα φιλάκι όλο σκέρτσο και μεράκι.