Το Mαργούδι κι ο Αλεξανδρής (Το Μαργούδι) Στίχοι

[Το Μαργούδι κι ν’ Αλεξαντρής]] [βγαίνουν στην αυλή κρυφά κρυφά]]

[Τσ’ είδγι γειτουνιά και πουσπουριζ’]] [τσ’ είδγi μάνα της κι μουρμουρίζ’]]

[Στο ’πα βρε Μαργούδι μ’ να μη βγαίν’ς]] [έξω στην αυλή κρυφά κρυφά]]

[Άμα θέλεις μάνα, δείρε με]] [πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τουν Αλεξαντρή]]