Το ναυτάκι Στίχοι

Μάνα θα, μάνα θα το ομολογήσω, μάνα μου, μάνα μου θα σου το ειπώ, πέντε μή, πέντε μήνες είναι τώρα, έναν να, έναν ναύτη αγαπώ.

Έφυγε, έφυγε με τα καράβια, π’ αρμενί π’ αρμενίζουν τον γιαλό, βόηθησε, βόηθησε Άγιε Νικόλα. να ’ρθει πά, να ’ρθει πάλι με καλό.

Ααααχ αυτά τα ναυτικά, μ’ έχουνε κάψει την καρδιά, επήραν την αγάπη μου και μου την στείλαν μακρυγιά. Ααααχ αυτό το ναυτικό μου πήρε νου και λογικό, όποιο ναυτάκι απαντώ, για την αγάπη μου ρωτώ.

Ναύτη μου, ναύτη μου που πας στα ξένα, και γυρί και γυρίζεις τον ντουνιά, για δε μέ για δε μ’ έπαιρνες και μένα, να με έ να με έχεις συντροφιά.

Ααααχ αυτά τα ναυτικά, μ’ έχουνε κάψει την καρδιά, επήραν την αγάπη μου και μου την στείλαν μακρυγιά Ααααχ αυτό το ναυτικό μου πείρε νου και λογικό, όποιο ναυτάκι απαντώ για την αγάπη μου ρωτώ