Το πονεμένο στήθος μου Στίχοι

[Αχ το πονεμένο στήθος μου, αμάν, δεν ήταν μαθημένο]] [να υποφέρει βάσανα και πίκρες το καημένο.]]

[Ααα, ωχ καημένη μου καρδιά αμάν, δεν είσαι πια δική μου]] [εράγισες και μ’άφησες, έρημο το κορμί μου.]]

[Αχ λογισμέ πώς έσφαλες αμάν, μυαλό πώς εγελάθεις,]] [τ’ακαταδίκαστο κορμί, πώς εκαταδικάστει.]]

[Αχ ένα θεό μόνο θα βρεις αμάν, στον κόσμο δίχως λάθος]] [μα δεν θα βρεις καμιά καρδιά χωρίς καημό και πάθος.]]